Luke Czuperny Graphics & Colored Pens

Namely, my name is Luke Czuperny,

I live in a small village called Jeziorki Kosztowskie,, I was born in 1988. at age 5 I got meningitis. As a result of treatment and complications pochorobowych lost hearing.
I graduated from elementary school and junior high school career in the electronics fitter, in Bydgoszcz in the Center School for deaf and hard of hearing children. The beginnings of my adventure with painting began in 1998. Drawings are not enough professional zadatkami were already on the painting. During the school mastered my passion-painting. At school competitions I gained awards, which makes me even more mobilowało to improve their skills in this direction, Painting, Drawing, Graphic and sculpture which was not mentioned earlier that my whole life. Luke Czuperny ”

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens

 

Mianowicie nazywam się Łukasz Czuperny, mieszkam w małej wsi o nazwie Jeziorki Kosztowskie,, urodziłem się w 1988r. w wieku 5 lat dosięgłneła mię choroba, zapalenie opon mózgowych. W wyniku leczenia i powikłań pochorobowych utraciłem słuch.
Ukończyłem szkołę podstawową gimnazjum oraz szkołę zawodową w kierunku monter elektronik, w Bydgoszczy w Ośrodku Szkolnym dla dzieci niesłyszących oraz słabosłyszących. Początki mojej przygody z malarstwem rozpoczęły się 1998 r były rysunki, jeszcze mało profesjonalne były już zadatkami na malarstwo. W trakcie nauki szkolnej opanowała mnie pasja-malarstwo. Na konkursach szkolnych zdobywałem nagrody, co mnie jeszcze bardziej mobilowało do doskonalenia swoich umiejętności w tym kierunku, Malarstwo,Rysowania,Grafika oraz rzeźba o której nie wspominałem wcześniej to całe moje życie. Luke Czuperny”

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens #art people

 

 

 

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens #art people

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens #art people

 

Luke

Luke Czuperny Graphics & Colored Pens #art people

More: https://www.facebook.com/LukaszCzupernyArtDeaf/

http://billgoldberg00.digart.pl/