Jerzy Kalina |Creative Sculptures

JERZY KALINA IS AN POLISH ARTIST ,BORN IN 1944 IN GARWOLIN, SIEDLCE.

Jerzy Kalina has made a name for himself in Poland and throughout the world as an action and performance artist, set designer, creator of installations, creator of animated films and stained glass. He studied at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw.

The artist developed his individual language of forms early, delineating his sphere of interests and selecting and experimenting with materials and objects that would come to characterize his art. He has coined his own names for his activities, deeming them “ritual actions,” “determinants” and “living pictograms.”

 

Jerzy Kalina jest polska artystka, urodzona w 1944 roku w Garwolinie, Siedlcach.

Jerzy Kalina dokonała nazwę dla siebie w Polsce i na całym świecie jako działania i wydajności artysty, scenograf, twórca instalacji, twórca filmów animowanych i witraży. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Artysta wypracował swój indywidualny język form wcześnie, wyznaczającej jego sferę zainteresowań i wybranie i eksperymentowania z materiałami i przedmiotami, które przychodzą do scharakteryzowania jego sztukę. On wymyślił swoje własne nazwy dla swoich działań, uznając ich “działania rytualne”, “determinanty” i “żywe piktogramów.”

Jerzy Kalina

Jerzy Kalina

Jerzy Kalina

Jerzy Kalina

Jerzy Kalina

Jerzy Kalina

 

 

 

Via : http://culture.pl/en/artist/jerzy-kalina#artykuly

Images from : http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/jerzy-kalina-passage-transition