Martine Johanna ,Youth Figurative Painter

Martine Johanna is a Dutch painter mostly known for her acrylic paintings

on linen and wooden panels. Her works are hyper-saturated, seemingly light, but exploring the duality between youthful naivety and anxiety-riddled adulthood. Female figures, fierce but fragile, often crowd the compositions and occupy the majority of the space gazing distractedly into the beyond. Making the viewer a voyeuristic part of the work. The paintings are visually stimulating and playful while expressing an underlying sense of uncertainty and unrest. Martine Johanna lives and works in Amsterdam.
Martine Johanna #artpeople
Martine Johanna maakt voornamelijk acrylschilderijen op linnen of houten panelen. Haar werk kenmerkt zich door schijnbaar lichte, hyperverzadigde beelden die de dualiteit tussen jeugdige naïviteit en met angst doorzeefde volwassenheid verkennen. Vrouwelijke figuren, sterk en fragiel, bevolken de composities en bezetten vaak het grootste deel van de ruimte en staren in het oneindige. Dit maakt de kijker tot een voyeuristisch onderdeel van het werk. De schilderijen zijn visueel prikkelend en lijken speels terwijl de uitdrukkingen een onderliggend gevoel van onzekerheid en onrust oproepen. Martine Johanna woont en werkt in Amsterdam.

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Martine Johanna #artpeople

Via: and More: http://martinejohanna.com/