Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Tytus Brzozowski is an Architect and watercolorist.

He graduated from the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology. He also studied and worked in Finland where he was searching for severe Nordic art and design. He has been working in Jems Architects for five years. Tytus Brzozowski presents the city of his dreams – full of decorative buildings, narrow streets and soaring towers. Using the elements of architecture and landscape that are characteristic for Warsaw, he creates new worlds that, despite its fairy character, are still local. He looks for stratifications of history, collates buildings from different places and times. In the paintings of Tytus Brzozowski one can find intriguing, surreal elements, hidden threads and events.

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

 

Tytus Brzozowski – architekt i akwarelista. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Studiował i praktykował w Finlandii, gdzie poszukiwał surowego, nordyckiego, wzornictwa i sztuki.
Tytus Brzozowski opowiada o mieście swoich marzeń – pełnym zdobnych kamienic, wąskich ulic i strzelistych wież. Posługując się elementami architektury i krajobrazu charakterystycznymi dla lokalności Warszawy, tworzy nowe światy, które mimo swej baśniowości ciągle są tutejsze. Szuka nawarstwień historii, zestawia budynki z różnych miejsc i czasów. W pracach Tytusa Brzozowskiego znajdziemy intrygujące, surrealistyczne elementy, poukrywane wątki i zdarzenia.

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

 

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

Architectural Watercolors by Tytus Brzozowski

 

You can see more of his work on Facebook